Search
Koffieschool

Groene koffie, dát is lekker

Tekst
Ico van Rheenen
Illustraties
Romualdo Faura
Koffieschool

Groene koffie, dát is lekker

De gehele koffieketen van Perla, dat sinds 1895 exclusief voor Albert Heijn wordt gemaakt, is 100 procent klimaatneutraal gecertificeerd, een hele grote en belangrijke stap. Lees hier voor het hoe en waarom.

Tekst
Ico van Rheenen
Illustraties
Romualdo Faura

1. Analyse

Koffie groeit over de hele wereld rond de evenaar. Een groot gedeelte van Perla koffie komt uit Vietnam en Brazilië. Na de pluk worden koffie­bessen ontpulpt en verwerkt. Als groene bonen gaan ze op groot transport om in Zaandam te worden gebrand, ­geblend, soms gemalen, verpakt en ­gedistribueerd voor verkoop bij Albert Heijn. In een notendop is dat de Perla-keten, waarvan je je kunt voorstellen dat het ­traject impact heeft op de planeet. Perla wil als duurzaam koffiemerk de impact hiervan reduceren naar klimaatneutraal. De CO2-uitstoot die met de keten ­gemoeid is, ook wel carbon footprint genoemd, kun je berekenen door alle facetten nauwkeurig onder de loep te nemen. Perla heeft een onafhankelijke partij deze impact exact laten berekenen, door iedere stap in het proces te analyseren. Zo weet Perla intussen precies wat de CO2-voetafdruk per verkocht pak koffie is. En als je weet wat de schade is, weet je ook wat je moet repareren.

 

  • Transport in en van koffie­landen, distributie in Nederland.
  • Biodiversiteit wordt gestimuleerd, coöperaties gesticht en financieel gesteund om gezinsinkomens te laten groeien.

2. Reductie

De impact reduceren naar klimaatneutraal is op korte termijn niet haalbaar. Daarom is gekozen voor een route bestaande uit reductie en compensatie. Allereerst reductie van CO2. Landbouw­methodes – minder kunstmest­gebruik bijvoorbeeld – worden minder milieu­belastend gemaakt. Transport wordt effi­ciënter georganiseerd, verpakkingen van duurzame materialen gemaakt en energiegebruik in de koffiebranderij aanzienlijk teruggedrongen. Door gebruik te gaan maken van zonnepanelen, groene energie in te kopen en door met energiezuinigere machines te werken. En door om te schakelen naar LED-verlichting en zelfs door koffieafval te gaan hergebruiken. De keten is verschoond.

 

  • Duurzame verpakkingen en reductie van materialen.
  • Verlaging van energiegebruik door zonnepanelen, groene energie, LED-verlichting, hergebruik, energiezuinigere machines.

3. Compensatie

Er zijn echter stappen in het proces waar reductie (nog) niet mogelijk is, bijvoorbeeld het branden van koffie. Volledig elektrische branders zijn niet beschikbaar, daarom gebeurt dat nog op gas. De impact van deze stappen wordt gecompenseerd door investeringen in projecten met een positieve impact op het klimaat. Ingeval van Perla is er gekozen voor onder meer een biogasproject in Vietnam en de grote REDD bosbeschermingsprojecten in het zuid­westelijk Amazonegebied in Brazilië. Hoe dat werkt, zie je op pagina 54 en 55.

 

  • Investeren in oplossingen voor klimaatverandering; landschap, flora en fauna helpen beschermen.
  • Biodiversiteit waarborgen, ­oprukkende ziektes van koffie­planten tegengaan, ontbossing voorkomen.
  • Toegang tot educatie, verantwoorde teeltmethodes, betere arbeids­omstandigheden, hogere inkomens voor kleine boeren, versterking van lokale economieën.
125 miljoen mensen zijn inkomensafhankelijk van koffie